• noimg.png
  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

  2021/04/20

  อ่าน
 • 00001.jpg
  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

  2021/04/20

  อ่าน
 • noimg.png
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปประเทศ ครั้งที่ 14

  2021/04/08

  อ่าน
 • noimg.png
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

  2021/04/08

  อ่าน
  • จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน 76
  • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 68
  • ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 37096