• noimg.png
  เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาต...

  2020/10/14

  อ่าน
 • noimg.png
  ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ฯ

  2020/10/14

  อ่าน
 • noimg.png
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสานเทิร์น ( UMT Poly Jou...

  2020/10/14

  อ่าน
 • noimg.png
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

  2020/10/14

  อ่าน
  • จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน 78
  • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 39
  • ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 13370