สวพ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นางสาวภควรรณ วรรณวัติ และนางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา