บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566”
ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.

กิจกรรมประกอบด้วย
🌟แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับกรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.
🌟หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ” โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผอ. กรอบการวิจัย Local Enterprises


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.