สวพ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบันวิจ้ยและพัฒนา ผู้แทนในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (งานวันยุทธหัตถี) หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางสาวกชพร บุญเทียมทัด หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวภควรรณ วรรณวัติ และ นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา