เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Journal of Physics and General Science)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Journal of Physics and General Science) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอบทความได้ที่ http://journalpags.skru.ac.th/ojs/index.php/jpags/index