แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
เผยแพร่เมื่อ 2020-08-05 10:16:26 โดย admin |

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนปฏิบัติการประจำปี

  • แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562
  • แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการจัดการความรู้

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน