มทร.อีสาน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน 2,870 อัตรา 297 ตำบล ดังนี้

  1. รับสมัครประเภท บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 1,435 อัตรา
  2. รับสมัครประเภท ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,435 อัตรา
    โดยเปิดรับสมัคทางระบบรออนไลน์ 2 รอบ ดังนี้
    รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565
    รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565
    หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลนั้นๆ (สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม)

มทร.อีสาน นครราชสีมา

วิทยาเขตสุรินทร์

วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตสกลนคร

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

gemoy88, planet88,planet88, mekar123, slot777, nagaslot168, gemoy88, winsortoto, matahari88