วารสาร มทร.อีสาน กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินจัดโครงการจัดทำวารสาร มทร.อีสาน กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 2 : โครงการเทคนิคการสืบค้นและการเลือกใช้ข้อมูลสำหรับวิชาการ ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้การใช้โปรแกรม Zotero เพื่อจัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

ซึ่งการจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดย อาจารย์ชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

gemoy88, planet88,planet88, mekar123, slot777, nagaslot168, gemoy88, winsortoto, matahari88