บอร์ดคำถาม

ยินดีต้อนรับสู่สายตรงผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน

ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2 คำถาม

คำถามทั้งหมด

2 คำถาม

ตอบคำถามแล้ว

0 คำถาม

คำถามที่รอการตอบกลับ

# หัวข้อ โดย เวลาที่ตั้งคำถาม
1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสมัครงานคะ นางสาวเจนจิรา ธุวนลิน 2020-12-03 14:47:39
2 สอบถาม wilasinee khamprommarat 2021-08-08 11:12:47