สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-28 10:38:23 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 16

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง