ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-24 09:31:21 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 14

ด้วย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น และสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 ( RDI for Disruptive Education  : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา ) จากเดิมที่เลือนมาวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพ ฯ นั้น เนื่อจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid 19 ) จึงขอเลื่อนวันจัดโครงการอีกครั้ง เป็นวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

จึงขอเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางหมายเลชโทรศัพท์ 02-441-9729 , 02-441-9734 หรือ 086-320-5925