ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว

เผยแพร่เมื่อ 2020-04-24 11:32:38 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 21

     ในปีนี้เราเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว” เพื่อเน้นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เราตระหนักถึงความสำคัญของระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ทั่วโลกค้นคิดพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ได้ในช่วงเวลาวิกฤตินี้  การพัฒนาวัคซีนที่มีศักยภาพและชุดตรวจสอบไวรัส สามารถทำได้รวดเร็วโดยใช้งานวิจัย และมาตรการวินิจฉัยที่ใช้กับโรคอื่น ๆ มาก่อนขณะนี้ยาหลาย ๆ ชนิดทั้งที่มีการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรและที่หมดอายุการคุ้มครองไปแล้ว กำลังได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อนำมาใช้รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19   นอกจากนี้เทคโนโลยีและอุปกรณ์หลายชนิด รวมทั้งแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ และซอฟต์แวร์ที่มีการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการนำมาใช้เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสขณะนี้  นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ทุก ๆ คนได้รับจากระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลโลกของเรา บ้านของเรา และผู้คนของเรา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง