เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-23 16:22:42 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 31

เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ของดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk in ในทุกกรณี 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
1.หนังสือขอเชิญเข้าร่วมงาน Expo 2020
2.คู่มือรายละเอียดงานThailand Reseach Expo Poster 2020