ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง

เผยแพร่เมื่อ 2020-06-22 09:30:43 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 85

     สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการนักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com และ facebook : www.facebook/arm.red.94