ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เผยแพร่เมื่อ 2020-06-17 11:02:59 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 250

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นำทีมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง  9 โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง