ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

เผยแพร่เมื่อ 2020-05-12 13:30:48 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 99

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 

สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ( Full Paper ) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference12 ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563