การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ 2020-05-12 13:19:41 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 104

         ขอเชิญให้บุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าวโดยเริ่มเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://sites.google.com/nrru.ac.th/estacon2020 

         ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร. ปรัชญ์ บุญแซม โทร 089-104-6870 หรือ นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ โทร 096-914-5664 
Email : Kornraphat.p@nrru.ac.th