โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมในการพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2020-04-12 03:12:26 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 18

 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ

และดำเนินการจัดส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 4 ชุด CD 2  แผ่น ภายในวันจันทร์ที่  13 เมษายน 2563 (เน้นชุดโครงการ) โดยดำเนนการส่งเอกสารได้ตามช่องทาง ดังนี้

1.วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งได้ที่งานบริการการศึกษา

2.นครราชสีมา ส่งได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง