ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 2020-05-05 13:30:08 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 25

     การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ( 5 ตุลาคม ) ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่

www.award.nia.or.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพัชรีนาถ โทรศัพท์ 080-070-2999 อีเมล์ awards@nia.or.th