การเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 2020-05-01 16:11:05 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 130

          ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ทั้งนี้หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการอีกครั้ง หรือสามารถติดตามการจัดงานประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://www.rmutcon.org หรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4681 – 5  E-mail : ird@rmutt.ac.th