หมายเหตุ ในกรณีที่ชื่อของนักวิจัยไม่ได้แสดงในส่วนของ ตำแหน่ง และชื่อวิทยาเขต นั้นแสดงว่านักวิจัยไม่ได้ให้ข้อมูลในหัวข้อนั้นๆ

 รายการนักวิจัยทั้งหมดในฐานข้อมูลจำนวนรวม 1491 คน

NO
NAME
POSITION
CAMPUS
VIEW
1
พรทิพย์ ศรีเมือง วิทยาเขตสกลนคร
2
พิเชษฐ เทบำรุง อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
3
จรัญ มงคลวัย อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
4
ราตรี พระนคร - วิทยาเขตสกลนคร
5
ร่วมฤดี พานจันทร์ อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาเขตสกลนคร
6
ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์ อาจารย์ระดับ 6 วิทยาเขตสกลนคร
7
วิสัน ชารี อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
8
อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
9
นครินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
10
โอสถ คนซื่อ อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
11
ศิริพร สารคล่อง อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
12
วาสนา สกุลโพน วิทยาเขตสกลนคร
13
ชลีนุช คนซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
14
สมพร หงษ์กง อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
15
สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
16
ณรงค์ หูชัยภูมิ อาจารย์ ระดับ 6 วิทยาเขตสกลนคร
17
เอกวิทย์ หายักวงษ์ อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
18
พิเชษฐ เวชวิฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิทยาเขตสกลนคร
19
โฆษิต ศรีภูธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7 วิทยาเขตสกลนคร
20
พิศมาส หวังดี อาจารย์ ระดับ 5 วิทยาเขตสกลนคร
21
จันทิมา พรหมเกษ อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
22
พิทักษ์พล พรเอนก อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
23
นางนิภาพร อามัสสา อาจารย์ ระดับ 7 วิทยาเขตสกลนคร
24
พัชรี มงคลวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิทยาเขตสกลนคร
25
นิตยา พัดเกาะ อาจารย์ ระดับ 5 วิทยาเขตสกลนคร
26
สุบรรณ์ ทุมมา อาจารย์ ระดับ 6 วิทยาเขตสกลนคร
27
สมศักดิ์ ระยัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 วิทยาเขตสกลนคร
28
เยาวพา นมัสศิลา อาจารย์ วิทยาเขตสกลนคร
29
ชำนาญวิทย์ พรมโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ วิทยาเขตสกลนคร
30
ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 วิทยาเขตสกลนคร

สรุปจำนวนรวม 1491 รายการ : 50 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>

 

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)