หมายเหตุ ในกรณีที่ชื่อของนักวิจัยไม่ได้แสดงในส่วนของ ตำแหน่ง และชื่อวิทยาเขต นั้นแสดงว่านักวิจัยไม่ได้ให้ข้อมูลในหัวข้อนั้นๆ

 รายการนักวิจัยทั้งหมดในฐานข้อมูลจำนวนรวม 1491 คน

NO
NAME
POSITION
CAMPUS
VIEW

สรุปจำนวนรวม 1491 รายการ : 50 หน้า : << Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } //mysql_close($objConnect); ?>

 

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)