ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: ʴ´ç

çѡ  
ç โครงการย่อยที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาจากมันสำปะหลังแบบพึ่งตนเอง
Project Name TECHNOLOGY TRANSFER OF FISH TABLETED COMPRESSOR ON SELF DEPENDENDENCE
ç -
ѡɳç ç
˹ç ราชันย์ วงษ์ทวี
ç ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี
ҢԪ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ҢҧҹԨ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Էࢵ วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ҳ งบประมาณเงินแผ่นดิน
էҳ 2553
͸Ҥ/Ţѭ -
ҳ 335000
ԡ§Ǵ 1 201000
ԡ§Ǵ 2 100500
ԡ§Ǵش 33500
Ѵ abstract818th.pdf
Ѵѧ abstract818en.pdf
ҴԹ 1 ตุลาคม 2552 ֧ 30 กันยายน 2553
ҴԹç 0000-00-00
ç ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ʶҹç แล้วเสร็จ
˹Ңͧç แล้วเสร็จ
ѹ͹շ 30 กันยายน 2553
ʶҹСõվ
ʶҹС
ʶҹСâͨ͹ԷԺѵ
ʶҹҾèԷԺѵ
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

ʶҺѹԨоѲԷ෤Ҫҹ (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 .ù³ .ͧ .ͧ .Ҫ 30000
Ѿ 044-233063 Ͷ 085-6107807 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(кҹŹѡԨçԨ ͧѺʴպ Google Chrome 30 )