รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
พนอจิต นิติสุข
 
 
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ผลของสารเคลือบต่อความคงตัวในการผลิตไมโครเอนแคปซูลผงสีเขียวจากใบเตยเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมไทย ----- Effect of Wall Materials for microencapsulation of Pandan Leaf Powders for application in Thai-Dessert Products
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การผลิตผงย่านางเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ----- Yanang Processing Powder and Application in Food Product
2557
15 มิถุนายน 2558
แล้วเสร็จ
3
ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ ----- Effect of Extraction and Thermal Processing on Antioxidants in Anthocyanin Powder Process from Black Glutinous Rice
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวกล้องกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองตอกแป้น -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
5
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแต๋นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นจากข้าวเพาะงอกของกลุ่มผลิตบ้านหนองตอกแป้น -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนผสมผงดอกอัญชันที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นด้วยสารเมือกจากผักปลัง ----- Development of Fermented Rice Noodle Mixed with Encapsulated Butterfly Pea Flower Powder by Mucilage from Basella alba Linn.
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากระดูกปลานิล ----- Development of Yoghurt Ice Cream from Germinated Black Sticky Rice Supplemented with Calcium from Tilapia Fish Bone
2558
19 พฤษจิกายน 2558
แล้วเสร็จ
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก ----- Product Development of Drinking yoghurt from Germinated Sticky Black Rice
2557
4 กุมภาพันธ์ 2558
แล้วเสร็จ
4
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด ----- Development of appropriate formulations of corn milk yogurt
2557
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมธัญพืชผสมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมจากโครงกระดูกปลานิล ----- Product development of mixed germinated brown rice Supplemented with extracted calcium from tilapia bone
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
6
ผลของวิธีการหมักชาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับของผู้บริโภคต่อชาใบย่านาง ----- Effect of fermentation method on physical, chemical properties and consumer acceptance on Yanang leaves (Tiliacora triandra) tea
2556
21 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
7
การกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อผลิตข้าวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ บ้านโคกล่ามตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ----- The Participatory Learning Process fo Leaung Rice 11 Production without Tozic Substance in Khoklam Village Kamalasai District Kalasin Provice
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
8
กระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งของชุมชน ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ -----
2552
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com