รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ศราวุธ ดวงมะวงศ์
 
 
sarawut duongmawong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL sarawutlin@thaimail.com  
  หน่วยงาน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   FAX 043811128  
  โทรศัพท์ 043811128        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 0 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2557
0000-00-00
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
2
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
3
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากมันเส้นและยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of cassava chip utilization and urea in ruminant diet
2555
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
การประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดเเทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในเเพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Application of compensatory growth for reproductive improvement in Thai-native goats of small holder farmer in the north east Thailand
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
5
การใช้ค่าเคมีในเลือดเพื่อตรวจสุขภาพโคนมก่อนและหลังคลอด -----
2554
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com