รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
รุ่งเพชร ก่องนอก
 
 
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 0 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์ค ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ออกแบบสร้างอากาศยานไร้นักบินกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็กมส่วนบุคคลเพื่อการสำรวจและทำแผนที่จริงเร่งด่วน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
คลังตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจการเรียนด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com