รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ขอบคุณ ไชยวงศ์
 
 
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ชุดฝึกการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม C-Band -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การวิจัยในชั้นเรียนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ -----
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ระบบสารสนเทศโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสกลนคร -----
2555
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
2
การออกแบบการเพิ่มพลังงานของโซล่าเซลล์เป็นสองเท่าหมุนตามแสงดวงอาทิตย์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการสร้างบ้านต้นแบบเพื่อชุมชนพลังงานสีเขียว ----- A Perfect House for Green Energy Community
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com