รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อดิเรก จันตะคุณ
 
 
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและสูงอายุ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
วงจรกำเนิดสัญญาณควอเดรเจอร์โหมดกระแสควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ----- Electronically Tunable Current-mode Quadrature Oscillator
2555
6 สิงหาคม 2556
แล้วเสร็จ
3
โครงการวงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอแดรนเจอร์และวงจรกรองความถี่แบบหลายหน้าที่ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่สองโหมดโดยใช้ DVCCCTA เพียงตัวเดียว -----
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com