รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ประสาท ภูปรื้ม
 
 
Mr.Prasat Pupram
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL sart_p@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์ 043-341704        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ชุดบำบัดน้ำหล่อเย็นเครื่องจักรกลโรงงาน -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
2
ชุดบำบัดน้ำหล่อเย็นเครื่องจักรกลโรงงาน -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
3
โครงการผลกระทบของความตึงสายพานร่องวีกับประสิทธิภาพในการส่งถ่ายกำลัง ----- The Effect of Tension of V-Belt on the Efficiency of Transmission
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการหลอมอลูมิเนียมอัลลอยจากเศษวัสดุ เพื่อนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com