รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
บัณฑิต กฤตาคม
 
 
Bundit Krittacom
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร   E-MAIL bundit.kr@rmuti.ac.th  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 9 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการอนุรักษ์อาคารที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนมและเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน (สปป.ลาว)�� � ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดแบบโลหะ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การศึกษากลไกการเผาไหม้ของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงเหลวด้วยวิธีการถ่ายภาพการฟุ้งกระจายของแก๊สไอเสียแบบ 2 มิติ (2D) ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
5
โครงการศึกษาการจ่ายอากาศแบบวงแหวนในหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุนแบบใช้เชื้อเพลิงเหลว ----- Study of the annular flow of air injection on liquid porous burner
2556
30 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
6
โครงการการศึกษาเชิงทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุนโดยใช้เชื้อเพลิงเหลว ----- Experimental investigation on the heat exchanger of liquid porous burner
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
7
ตู้อบแห้งกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดกระดาษทรายสีดำ ----- A solar banana dryer using the black sand paper
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
8
การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเผาไหม้ของหัวพ่นไฟแบบวัสดุพรุนระหว่างชนิดหินตู้ปลาและชนิดเซรามิกซ์แบบเม็ดกลม -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
9
การส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้นในรายวิชากลศาสตร์ของไหลด้วยวิธีแบ่งกลุ่มทำโจทย์ปัญหา -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการศึกษาเชิงทดลองของการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดกลุ่มท่อในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่นที่ใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาถ่านกะลามะพร้าวมาอบแท่งถ่านโดยใช้ท่อความร้อนหน้าตัดแบนแบบสั่นชนิดวงรอบ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดคอร์ดิไรท์อะลูมินา ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่นชนิดวัสดุพรุนโฟมเซลเปิดแบบแผ่นประกบ ----- Heat transfer characteristics of transpiration cooling system using the composite open-cell foam porous plates
2556
30 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
5
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบแปลงค่าเอนทาลปี-รังสี ความร้อนของก๊าซโดยใช้วัสดุพรุนชนิดโฟมเซลล์เปิด -----
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
6
การศึกษาวัสดุทำท่อลมที่มีน้ำยางพาราเป็นส่วนประกอบ ----- Study latex rubber is component air duct material
2555
9 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com