รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
วินัย หล้าวงษ์
 
 
Winai Lawong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ฉนวนความร้อนจากฟางข้าวกับน้ำยางธรรมชาติ ----- Thermal insulation produced from rice straw an natural rubber latex
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการการศึกษาการกะเทาะข้าวฮางงอกด้วยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง ----- A Study Husking of Germinated Khow Hang Using Centrifugal Type Husker
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แบบสองหัวอัด ----- Development of Two Pellet Die Organic Fertilizer Compression Machine
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
4
การพัฒนาเครื่องผสมอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com