รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
 
 
Supakarn Promkhan
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7   E-MAIL s_ promkhan@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX 042770460  
  โทรศัพท์ 042771460        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก ----- Development of Instant Nutritious Beverage from Germinated Parboiled
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การวิเคราะห์ปริมาณกรดออกซาลิกสารต้านโภชนาการในเม่าหลวง ----- Determination of oxalic acid in Mao-Luang (Antidesma bunius)
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูหมัก -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
4
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเม่าแดง -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงสารอาหารและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากเม่า ----- Effect of Processing and Storage on Nutrient Content and Antioxidant activity of Mao products
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์น้ำเม่าแท้ด้วยผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก ----- The Enrichment of Dietary fiber on Mao juice by the Mucilage Powder of Hairy Basil Seed (Ocimum americanum L.)
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์น้ำเม่าแท้ด้วยผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก ----- The Enrichment of Dietary fiber on Mao juice by the Mucilage Powder of Hairy Basil Seed (Ocimum americanum L.)
2555
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 2 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 6 ผลิตภัณฑ์ซุปครีมกึ่งสำเร็จรูปจากไรน้ำนางฟ้า ----- The instant cream soup from fairy shrimp
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
โครงการย่อยที่ 1 การผลิตภัณฑ์ซุปครีมกึ่งสำเร็จรูปจากไรน้ำนางฟ้า ----- The instant cream soup from fairy shrimp
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com