รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
พรประภา ชุนถนอม
 
 
Pornprapha Chunthanom
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5   E-MAIL  
  หน่วยงาน ประมง   FAX 042771060  
  โทรศัพท์ 042771060 ,042771818        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
คุณลักษณะของไวน์เม่าหมักโดยมาโลแลกติกแบคทีเรีย ----- Characteristic of Mao Wine Fermented by Malolactic Bacteria
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การใช้ประโยชน์จากผงผลเม่าเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ----- Utilization of Mao fruit powder for dietary supplements processing
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบูรณาการเรียนการสอน ๒ วิชาในเรียนเดียวกัน : กรณีศึกษาวิชาทักษะทางวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร II และวิชาการแปรรูปอาหาร I -----
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
โครงการการหาปริมาณแอนโทไซยานินและค่าสีในน้ำคั้นสดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากพืชเมืองร้อนที่มีสีม่วงโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิค FT-NIRs ----- Determination of anthocyanin content and color of fresh juices and beverage products from tropical purple plants by FT-NIR spectroscopy technique
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
การประยุกต์ใช้เพคตินจากใบเครือหมาน้อยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากเม่าหลวง ----- Application of pectin from Krueo Ma Noy (Cissampelos pareira linn var. hersuta (Buch.ex.DC.) Ferman) leaves for food products from Mao Luang
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก ----- Development of appropriate formulations of Straw mushroom Crispy enriched with Lycopene and Fiber from lvy gourd fruit
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อหมูและกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งในการผลิตกุนเชียงจากกุ้งฝอย ----- The optimal ratio of pork, and dried freshwate shrimp in the production of Chinese sausage made from freshwater shrimp
2557
29 เมษายน 2558
แล้วเสร็จ
3
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเม่า น้ำสับปะรดและน้ำว่านกาบหอยในการทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ----- The optimal ratio of Mao juice, Pineapple and Commelinaceae in making an instant fruit Juice
2556
27 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
4
การศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของแมลงที่กินได้ ----- Research Nutritional Study of Edible insects
2556
19 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
5
การวิเคราะห์ปริมาณและฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบหม่อนไทย ----- Analysis of quantities and antioxidant activity in Thai mulberry leaf extracts
2555
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
การพัฒนาแผนกลยุทธ์หมากเม่าในจังหวัดสกลนคร ----- Development of Strategic Plan for Mak Mao in Sakonnakhon.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com