รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
วิเชียร แสงอรุณ
 
 
Wichien Sang-aroon
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน เคมี   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและประสิทธิภาพการแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนจากน้ำด้วยสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด WO3 และ Pt/SrTiO3.Rh ในถังปฏิกรณ์คู่ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการโครงสร้างเชิงอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติเชิงแสงของฟลูออรีนโอลิโกเมอร์ที่มีไธโอฟีนเป็นสายโซ่คอนจูเกต : ศึกษาด้วยวิธีทางทฤษฎี -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
3
การศึกษาเชิงทฤษฏีของปฏิกิริยาการแตก พันธะเปปไทด์และสลายโซ่กิ่งของแอสปาร์ติกเรซิดิวในโมเดลเปปไทด์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การหาสภาวะที่เหมาะสมและทดสอบประสิทธิภาพการแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนจากน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด AgO/NaTaO3:Rh ร่วมกับ WO3 ในระบบ Z-scheme ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com