รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ชลันธร วิชาศิลป์
 
 
Chalanthon Wichasilp
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การพัฒนาสารสกัด 1-deoxynojirimycin (DNJ) จากใบหม่อนและหนอนไหมเพื่อใช้เป็น อาหารเสริมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ----- Development of high 1-deoxynojirimycin (DNJ) extract from mulberry leaves and silk worm as functional food for lower postprandial glucose
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพปลาแล่แช่แข็งและซูริมิจากปลาเผาะ ----- Development and quality control of fish fillet and surimi from Pangasius bocourti Sauvage
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาการใช้สารสกัด Tumeric oleoresin เพื่อผลิตเนื้อไก่ไขมันต่ำ ----- Development of usingTumeric Oleoresin for producing low fat chicken meat
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การเสริมแคลเซียมโซปในสูตรอาหารข้นสำเร็จรูปต่อการขุนโคหย่านมเพศผู้และการพัฒนาเทคนิค NIRs เพื่อการประเมินคุณภาพเนื้อ ----- Supplementation of calcium soap in concentrate on fattening dairy male calve and development of Near Infrared Spectroscopy measurement for meat quality
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com