รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ
 
 
Nithiroth Pornsuwancharoen
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 8 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณทางแสงความถี่สูงระดับเทร่าเฮิร์ท (THz) โดยอุปกรณ์โพรงสั่นพ้องขนาดเล็ก ----- A design generate THz frequency by micro ring resonator optical device
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การออกแบบเลเซอร์เพื่อรักษาสิว โดยไมโครริงเรโซเนเตอร์ ----- A design generation laser therapy by µ-ring resonator for acne
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสีเขียวต้นแบบเพื่อชุมชน ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการสร้างบ้านต้นแบบเพื่อชุมชนพลังงานสีเขียว ----- A Perfect House for Green Energy Community
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
5
โครงการวงจรควบคุมเครื่องกำเนินก๊าชไฮโดรเจน -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
6
การควบคุมวงจรควบคุมเครื่องกำเนิดก๊าซไฮโดรเจน -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
7
การพัฒนาวงจรรีโซเนเตอร์จากสายส่งเชื่อมต่อกับสายส่งชั้นบันได -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
8
การเปลี่ยนความยาวคลื่นของตัวแยกช่องสัญญาณสำหรับผู้ใช้หลายผู้ใช้โดยการเข้ารหัสควันตัมกับเครือข่าย -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การออกแบบการเพิ่มพลังงานของโซล่าเซลล์เป็นสองเท่า -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
2
การวิจัยในชั้นเรียนวิชาระบบไมโครเวฟ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
3
การวิจัยในชั้นเรียนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ -----
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com