รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ชานนท์ บุนนท์
 
 
chanon bunon
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6   E-MAIL Chanon @ rmuti.ac.th  
  หน่วยงาน   FAX 044272098  
  โทรศัพท์ 044272098        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 11 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการผลของการจุ่มชุบไทเทเนียมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเวลาอบชุบที่มีต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด ----- Influences of Titanium hot dipping under situation to change pressure and quenching media on wear of blanking die
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความร้อนในการเผาไหม้ของแก๊สชีวภาพที่ปล่อยทิ้งจากถุงหมักแก๊สพีวีซีในวัสดุพรุน ----- Influence of Heat in the Combustion of Biogas for Porous Materials from Waste Fermentation PVC bag
2555
9 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องนวดปลาส้ม -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
โครงการอิทธิพลของกรรมวิธีการอบชุบภายใต้สภาวะการเผาอุ่นที่มีต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด ----- Influences of Heat Treatment under the Condition of Resting Treatment Temperature on Wear Behavior of Blanking Die
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
พฤติกรรมการสึกหรอของผิวเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีผลต่อชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัดขาด ----- The wearing behavior of titanium dioxide coating surface on the eage of cutting sharp for cutting punch
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
7
วัสดุประสานและส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการอัดขึ้นรูปถ่านไม้ ----- Study of appropriated binder and mixing for packed charcoal
2553
28 กุมภาพันธ์ 2554
แล้วเสร็จ
8
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องนวดปลาส้ม -----
2553
0000-00-00
แล้วเสร็จ
9
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องนวดปลาส้ม -----
2552
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
10
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการใช้กระทะทอดอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
11
โครงการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสำหรับการปั่นเส้นฝ้ายในกระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ----- A study of optimized variables of fiber cotton spinning in cotton production
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การตรวจสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งไร้ควันเมื่อเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกพอลิสและพอลิสโพรพิลีน ----- -
2557
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการการศึกษารูปทรงและความโปร่งพรุนของถ่านไม้ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้ค่าความร้อนของถ่าน ----- A study on Forms and Porosity of Charcoal Affecting the Efficiency of Charcoal Heating Value
2555
11 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
3
อิทธิพลของกรรมวิธีการอบชุบภายใต้สภาวะปกคลุมด้วยก๊าซอาร์กอนที่มีต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด ----- Influences of hardening process under a situation covers with argon gas on wear of blanking die
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
4
เปรียบเทียบผลการสอนแต่ละรูปแบบในหัวข้อเฟสไดอะแกรมและโลหะ กลุ่มเหล็กในรายวิชา 04-100-101 Engineering Meterails -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com