รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
นิตยา พัดเกาะ
 
 
nittaya padkho
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5   E-MAIL padkho@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX 042734723  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การผลิตและศึกษาคุณสมบัติแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรม -----
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การผลิตและศึกษาคุณสมบัติแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อย เพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรม ----- The Production and study insulation wall light property from bagasse fiber for use in architecture work.
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
3
โครงการศึกษาการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษาการนำฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดมาผลิตแผ่นผนังเบาในงานก่อสร้าง ----- A Study on how to recycle agricultural waste materials for profitable use; a case study on how to use rice straw and maize husk in constructing light walls in construction works.
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่า จังหวัดสกลนคร ----- Architecture Conservations and Adjust city Environment for Encourage the Tourism city old area , Sakon Nakhon .
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com