รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
กอบกุล นงนุช
 
 
kopkul nongnuch
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารอินทรีย์ระเหยของพนักงานสถานีบริการน้ำมัน ----- Health Risk Assesment of Volatile Organic Compounds in Gas Service Station Workers
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ Cytochrome P4501Aในการประเมินการสัมผัสของปลาธรรมชาติต่อสารพิษในจังหวัดสกลนคร ----- Used of biomarker of Cytochrome P4501A for indicator toestimate of fish to exposed pollutants in Sakhon nakhon province
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
เครื่องจักเตยหนาม(Tuey-nham Strip Machine) -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การยับยั้งอะซิทิลโคลีนเอสเรสในหอยเชอรี่จากสารสกัดจากพืช ----- The efficiency of plant extracts to inhibit AChE in Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata Lamarck)
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com