รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อภิชิต คำภาหล้า
 
 
apichit kumpala
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL apc_kum@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX 044-270-365  
  โทรศัพท์ 044-233-000 ต่อ 3230        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 6 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการสาเหตุของการสูญเสียกำลังของดินซีเมนต์ที่มีซัลเฟตและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงดินซีเมนต์ซัลเฟตโดยเถ้าลอยสำหรับวัสดุชั้นทาง ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
อิทธิพลของเถ้าลอยและวัสดุเส้นใยต่อกำลังอัดและกำลังดึงของดินซีเมนต์ชั้นทางเดิมหมุนเวียน ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการการใช้ประโยชน์ขยะกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินชั้นพื้นทาง ----- -
2557
26 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
4
อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อกำลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นชนิดฐานรากแถบบนชั้นทราย ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
5
พารามิเตอร์กำลังและขอบเขตของความเค้นที่ปลายเสาเข็มที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบเสาเข็มในชั้นทรายจากการคำนวณกลับ ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
6
การปรับปรุงกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่มีซัลเฟตด้วยการผสมเถ้าแกลบ ----- The Stabilized Unconfined Compressive Strength of Cement Rice Husk Ash Sulfate clay
2550
4 สิงหาคม 2551
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการกำลังอัดแกนเดียวและโครงสร้างจุลภาคของดินผสมผิวทางแอสฟัลท์รีไซเคิลปรับปรุงด้วยซีเมนต์ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com