รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
 
 
kittiwut jeennabut
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
เครื่องส่งสัญญาณแจ้งไฟฟ้าดับอัตโนมัติผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การออกแบบสร้างเครื่องกรองอากาศโดยใช้ไฟฟ้าสถิตสำหรับกำจัดฝุ่นและควันจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ----- Constructions of the air filter by electrostatic for remove dust and smoke from industrial stalk
2554
30 กันยายน 2554
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
2
คลังตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจการเรียนด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com