รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
วสันต์ ศรีเมือง
 
 
wasan srimueng
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 8 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาถ่านกะลามะพร้าวมาอบแท่งถ่านโดยใช้ท่อความร้อนหน้าตัดแบนแบบสั่นชนิดวงรอบ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เทอร์โมไซฟอนหน้าตัดแบนที่มี nano silver powder ผสมน้ำเป็นสารทำงานสำหรับเครื่องอุ่นอากาศ ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
3
โครงการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ท่อความร้อนหน้าตัดแบนแบบสั่งชนิดวงรอบที่มี copper-nano water mixture เป็นสารทำงานสำหรับเครื่องอุ่นอากาศ ----- Waste heat recovery using a closed-loop oscillating flat heat pipe (CLOFHP) with copper-nano water mixture as working fluid for air pre-heater
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของ vapor chamber ที่มีหลายส่วนควบแน่น -----
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน ของ Vapor chamber ที่มีท่อวงรอบเป็นส่วนควบแน่น แลใช้ copper nano-water mixture เป็นสารทำงาน -----
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
6
การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าด้วยการติดตั้ง vapor chamber -----
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
7
การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของ vapor chamber ที่มีหลายส่วนควบแน่น -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
8
การพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบแปลงค่าเอนทาลปี-รังสี ความร้อนของก๊าซโดยใช้วัสดุพรุนชนิดโฟมเซลล์เปิด -----
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของเทอร์โมไซฟอนหน้าตัดแบนที่ใช้ผงทองแดงกับน้ำเป็นสารทำงาน ----- Heat transfer characteristic of a flat two phase closed thermosyphon with copper-water as working fluid
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
โครงการพัฒนาเครื่องตัดและถ่างสำหรับกู้ภัย ----- Development of the cutter and spreader for reacue
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com