รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
พินิจ ศรีธร
 
 
pinit Srithon
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์ค ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคตีฟแบบสถิตสำหรับแก้ปัญหาเสถียรภาพแรงดันในย่านพลวัต ----- Development and Construction of a Static Reactive Power Controller for Dynamic Voltage Stability Improvement
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า 2 ด้วยวิธีคัดแยกสำหรับจัดกลุ่มสอบย่อยหลังเรียน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า 2 ด้วยวิธีคัดแยกสำหรับจัดกลุ่มสอบย่อยหลังเรียน -----
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีเป็นเอซีโดยตรงชนิดหนึ่งเฟส ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยต้นทุนต่ำ เพื่อการประหยัดพลังงาน ----- Money and Energy Saving in House sing Design .
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com