รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
เจษฎา สารสุข
 
 
Jassada Sarasook
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL jassadat@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมไฟฟ้า   FAX -  
  โทรศัพท์ 044252659        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การออกแบบสร้างเครื่องกรองอากาศโดยใช้ไฟฟ้าสถิตสำหรับกำจัดฝุ่นและควันจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ----- Constructions of the air filter by electrostatic for remove dust and smoke from industrial stalk
2554
30 กันยายน 2554
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com