รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
หนูเดือน สาระบุตร
 
 
Miss.Nuduan Saraboot
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL Nuduans@hotmail.com,Nuduans@yahoo.com  
  หน่วยงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   FAX 043-812972 และ 043-815109  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ผลของวิธีการหมักชาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับของผู้บริโภคต่อชาใบย่านาง ----- Effect of fermentation method on physical, chemical properties and consumer acceptance on Yanang leaves (Tiliacora triandra) tea
2556
21 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก ----- Development of appropriate formulations of Straw mushroom Crispy enriched with Lycopene and Fiber from lvy gourd fruit
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท ----- Microencapsulation of cider beverage from Karanda (Carissa carandas Linn.) on foam-mat drying
2558
21 กันยายน 2558
แล้วเสร็จ
3
ผลของสารเคลือบต่อความคงตัวในการผลิตไมโครเอนแคปซูลผงสีเขียวจากใบเตยเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมไทย ----- Effect of Wall Materials for microencapsulation of Pandan Leaf Powders for application in Thai-Dessert Products
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อหมูและกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งในการผลิตกุนเชียงจากกุ้งฝอย ----- The optimal ratio of pork, and dried freshwate shrimp in the production of Chinese sausage made from freshwater shrimp
2557
29 เมษายน 2558
แล้วเสร็จ
5
ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ ----- Effect of Extraction and Thermal Processing on Antioxidants in Anthocyanin Powder Process from Black Glutinous Rice
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
6
ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม ----- Effect of tilapia frame extraction processes to producing ready to drink fish soup
2556
19 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
7
การศึกษาคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลซ์จากส่วนเหลือใช้ของปลานิลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ----- The Study on Emulsion and Antioxidant Properties of hydrolysate Protein from Tilapia By-products in Beverages products
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
8
การศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของแมลงที่กินได้ ----- Research Nutritional Study of Edible insects
2556
19 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
9
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเม่า น้ำสับปะรดและน้ำว่านกาบหอยในการทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ----- The optimal ratio of Mao juice, Pineapple and Commelinaceae in making an instant fruit Juice
2556
27 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
10
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก) ----- Factor Affecting on Geminated Khaohang Rice (Geminated Parboiled Rice)
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
11
การพัฒนาขนมจีนโปรตีนสูงจากเนื้อปลา -----
2554
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
12
ผลการสกัดโดยวิธีการต่าง ๆ ต่อปริมาณฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของไลโคปีนจากผลตำลึงสุก -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
13
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวกล้องกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองตอกแป้น -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
14
กระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งของชุมชน ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ -----
2552
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
15
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแต๋นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นจากข้าวเพาะงอกของกลุ่มผลิตบ้านหนองตอกแป้น -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com