รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
วรรณา หอมจะบก
 
 
Vanna Homjabok
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำของสารเร่งปฏิกิริยาระหว่างเกรดพาณิชย์กับเกรดห้องปฏิบัติการ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำของถ่านไม้ชนิดต่าง ๆ ในกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง ----- Comparison of the efficiency added carbon to the surface of low carbon steel of charcoal types with pack carburizing process.
2555
4 มีนาคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการผลของการอบชุบด้วยกรรมวิธีทางความเย็น (Sub-zero treatment) ที่มีต่อการสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นเกรด AISI (D2) สำหรับงานแม่พิมพ์ตัด ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการประยุกต์ใช้กระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงในการชุบแข็งมีดทางการเกษตรสำหรับชุมชนตีมีดจังหวัดนครราชสีมา ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
ผลของการใช้สารแพ็คคาร์เบอร์ไรซิงซ้ำในการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
การปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำให้มีลักษณะคล้ายดาบซามูไรด้วยกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
6
การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำของสารเร่งปฏิกิริยาระหว่างเกรดพาณิชย์กับเกรดห้องปฏิบัติการ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
การสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มรายวิชา 04-101-308 โลหการโลหะผง (Powder Metallurgy) ของนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและโลหการชั้นปีที่ 4 -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8
ผลของการชุบแข็งที่อุณหภูมิต่ำต่อสมบัติทางกลเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ----- Effects of Sub-Zero Quenching on Mechanical Properties for Tool Steel AISI H13
2555
9 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
9
การชุบแข็งมีดทางการเกษตรโดยวิธีการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวด้วยถ่านไม้สำหรับชุมชนตีมีดในจังหวัดนครราชสีมา ----- The hardening of agricultural knife by packed carburizing for knife forging community in Nakorn Ratchasima province
2555
20 กรกฎาคม 2555
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com