ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
 
Search the collection "SEARCH BY YEAR"::สรุปข้อมูลตามปีงบประมาณ::
 

ขั้นตอนการใช้งาน กรุณาเลือกปีงบประมาณ ระบบจะแสดงข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ถูกพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

หมายเหตุ ในกรณีที่นักวิจัยไม่ได้บันทึกปีงบประมาณจะไมมีข้อมูลแสดงในระบบ (ผู้ดูแลระบบจึงขอความกรุณานักวิจัยโปรดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน)

 
 
SELECT YEAR
 
  Search Result: จำนวนวารสารวิชาการ 7เรื่อง          
NO
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อนักวิจัย
ชื่อวิทยาเขต
YEAR
VIEW
1
บทความภาษาไทย: การนำเสนอ
บทความภาษาอังกฤษ : -
2
บทความภาษาไทย: เทคนิคการขึ้นรูปอลุมิเนียมแผ่นด้วยกรรมวิธี Spinning
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
3
บทความภาษาไทย: แนวทางการอนุรักษ์ เรือนพื้นถิ่นผู้ไท สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา : จ.สกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
4
บทความภาษาไทย: การออกแบบอาคาร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการประหยัดพลังงาน
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
5
บทความภาษาไทย: แนวทางการอนุรักษ์ เรือนพื้นถิ่นผู้ไท สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา : จ.สกลนคร จ.นครพนม
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
6
บทความภาษาไทย: การศึกษาเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าด้วยวิธีการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
7
บทความภาษาไทย: การศึกษาเพื่อพัฒนารถพลังงานลมอัด
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร

สรุปจำนวนรวม รายการ : 1 หน้า : 1

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)