ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
 
Search the collection "SEARCH BY YEAR"::สรุปข้อมูลตามปีงบประมาณ::
 

ขั้นตอนการใช้งาน กรุณาเลือกปีงบประมาณ ระบบจะแสดงข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ถูกพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

หมายเหตุ ในกรณีที่นักวิจัยไม่ได้บันทึกปีงบประมาณจะไมมีข้อมูลแสดงในระบบ (ผู้ดูแลระบบจึงขอความกรุณานักวิจัยโปรดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน)

 
 
SELECT YEAR
 
  Search Result: จำนวนวารสารวิชาการ 2เรื่อง          
NO
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อนักวิจัย
ชื่อวิทยาเขต
YEAR
VIEW
1
บทความภาษาไทย: การศึกษาสมบัติบรอนซ์สีขาว สำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเทียม
บทความภาษาอังกฤษ : -
2
บทความภาษาไทย: การศึกษาสมบัติทองเหลืองสำหรับ การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเทียม
บทความภาษาอังกฤษ : -

สรุปจำนวนรวม รายการ : 1 หน้า : 1

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)