VIEW INTELL VIEW JARNAL DETAIL
VIEW JARNAL รายละเอียดด้านผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
รายละเอียด
ชื่อนักวิจัย ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
ชื่องานวิจัย แนวทางการอนุรักษ์ เรือนพื้นถิ่นผู้ไท สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา : จ.สกลนคร จ.นครพนม /
ชื่อผู้ร่วมวิจัย ไม่พบข้อมูล!
วารสารวิชาการระดับ ระดับชาติ
ประเทศ ประเทศไทย
ระดับคุณภาพงานวิจัย
ชื่อบทความ(ไทย) แนวทางการอนุรักษ์ เรือนพื้นถิ่นผู้ไท สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา : จ.สกลนคร จ.นครพนม
ชื่อบทความ(อังกฤษ) ไม่พบข้อมูล!
สถานที่เผยแพร่ บรรยาย
รายละเอียดการเผยแพร่ ไม่พบข้อมูล!
จำนวนครั้งที่เผยแพร่ 1
ตีพิมพ์วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ถึง ไม่พบข้อมูล!
ปีที่ ไม่พบข้อมูล!
DOWN LOAD FILES หลักฐาน
File หน้าปก ไม่มีไฟล์
File สารบัญ ไม่มีไฟล์
File วุฒิบัตร ไม่มีไฟล์
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)