ลงทะเบียนสมาชิกนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รหัสสมาชิก
รหัสประจำตัวประชาชน
*
กรุณากรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเพราะจะใช้ในการแสดงรายละเอียดข้อมูลของท่าน
ชื่อ - นามสกุล - *ไม่ต้องใส่คำนำหน้า
FRISTNAME - LASTNAME -
รหัสผ่าน PASSWORD
*
CONFIRM-PASSWORD
*
E-MAIL * E-mail ที่สามารถติดต่อได้เพียง 1 E-mail เท่านั้น
 
หมายเหตุ ::ระบบจะสร้างชื่อบัญชีสำหรับเข้าใช้งานให้อัตโนมัติ โดยนำชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย ( . ) และ 2 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ กรุณาจำ PASS WORD เพื่อใช้ในการ LOGIN เข้าสู่ระบบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ในงานวิจัยเท่านั้น หากยังไม่สามารถ LOGIN เข้าใช้ระบบได้ใน 72 ชั่วโมง กรุณาติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 044-233063
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)