สรุปข้อมูลการตีพิมพ์วารสารวิชาการ
 สืบค้นข้อมูลนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สรุปข้อมูลประจำปีงบประมาณ
 ระบบรายงาน Report
 
 สรุปข้อมูลการับรองคุณภาพ
สืบค้นข้อมูลนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สรุปข้อมูลประจำปีงบประมาณ
ระบบรายงาน Report
สรุปข้อมูลรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceding
สืบค้นข้อมูลนักวิจัยจากการประชุม
 สืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากการประชุม
สรุปข้อมูลประจำปีงบประมาณ
 ระบบรายงาน Report
 
LOG IN
คำอธิบายความหมายของผลงานแต่ละประเภท
Thaijo วารสาร มทร.อีสาน RMUTI Journal
ฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงงานวิจัย Online
ค้นหาฐานข้อมูลโครงงานวิจัย Online
ค้นหาฐานข้อมูลนักวิจัย Online
 
Languages 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com
fanpage:สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน/Twitter:twitter.com/ird_rmuti/Line:IRD@RMUTI

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064
(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 และ 3.5 ขึ้นไป)

   
Follow us